Trường Tiểu học Kim Sơn tổ chức Lễ sơ kết học kỳ I Năm học 2018 - 2019  

Sáng ngày 22/01/2019 trường TH Kim Sơn đã long trọng tổ chức " Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 – 2019" nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong học kì I và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho học kì II.

Trường Tiểu học Kim Sơn tổng kết phong trào "Nuôi lợn nhân đạo" đợt 1 năm học 2018- 2019  

Thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" trong nhà trường với mục đích nhằm giúp đỡ các bạn học sinh nghèo, Hs có hoàn cảnh khó khăn thông qua số tiền tiết kiệm của các bạn cùng trang lứa.

Trường Tiểu học Kim Sơn tổ chức giải điền kinh học sinh năm học 2018-2019.  

Thực hiện kế hoạch số 04/KH- PGD ngày 2 tháng 1 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc tổ chức giải Điền kinh học sinh thị xã Đông Triều năm học 2018- 2019, hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019, trường Tiểu học Kim Sơn tổ chức giải điền kinh học sinh.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Mới nhất