To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Trường học thân thiện, học sinh tích cực
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Thursday, 24 / 05 / 18
24/05

BGH chỉ đạo các hoạt động dạy và học tại trường.

24/05

BGH chỉ đạo kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên, chỉ đạo tổng kết tổ chuyên môn.

Thông báo

Công khai tài chính bán trú học sinh (Ngày 28/12/2017)


- Tổng số học sinh báo ăn trong ngày:  410 HS x 13.000đ/ 1HS = 5.330.000đ

(Nếu vắng 01 học sinh rút đi 13.000đ/ngày)

 

 

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên