You need install click-here to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Trường học thân thiện, học sinh tích cực
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Wednesday, 24 / 01 / 18
24/01

BGH chỉ đạo hoạt động và dự và giáo viên khối 4.

24/01

BGH kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên.

Thông báo

Công khai tài chính bán trú học sinh (Ngày 28/12/2017)


- Tổng số học sinh báo ăn trong ngày:  410 HS x 13.000đ/ 1HS = 5.330.000đ

(Nếu vắng 01 học sinh rút đi 13.000đ/ngày)

 

 

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
You need install click-here to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install click-here to can view this clip.
Tài nguyên