You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Tuesday, 12 / 12 / 17
12/12

Đ/c Mai Khoa Chung - Phó Hiệu trưởng: Tham gia chấm thực hành hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã tại cụm 3

12/12

Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Đảng tại phường Kim Sơn

12/12

Đ/c Mai Khoa Chung - Phó Hiệu trưởng: Tham gia chấm thực hành hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã tại cụm 3

12/12

Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Đảng tại phường Kim Sơn.

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên