Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Kim Sơn tổ chức tổng kết phong trào nuôi lợn nhân đạo năm học 2014-2015

Trường Tiểu học Kim Sơn tổ chức tổng kết phong trào nuôi lợn nhân đạo năm học 2014-2015

Ngày 25/5/2015, Trường Tiểu học Kim Sơn tổ chức tổng kết phong trào "Nuôi lợn nhân đạo"


      Thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" trong nhà trường. Ngày 25/5/2015, Trường Tiểu học Kim Sơn tổ chức tổng kết phong trào "Nuôi lợn nhân đạo" với sự tham gia các chi hội trưởng các lớp, chi hội phó hội CTĐ nhà trường, tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm các lớp. Tổng số tiền thu được là 2.650.000đ  đã cho thấy hiệu quả mà phong trào đạt được.

 

Đ/c Nguyễn Thị Mai – TPT Đội tập kết các "Chú Lợn nhân đạo"

      Phong trào "Nuôi lợn nhân đạo" tại Trường Tiểu học Kim Sơn đã thực sự trở thành một mô hình nhân đạo có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục lòng nhân ái và ý thức tiết kiệm cho học sinh trong Nhà trường.

                                                                                                                         T/h: Thu Trang