Xuất bản thông tin

Thông báo lịch trực Tết Nguyên Đán của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Thông báo lịch trực Tết Nguyên Đán của cán bộ, giáo viên, nhân viên


         Thực hiện Công văn của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc việc nghỉ Tết Nguyên Đán của CB, GV, NV và HS từ ngày 14/02 đến hết ngày 01/03/2015, để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, Trường Tiểu học Kim Sơn thông báo lịch trực tết của CB, GV, NV nhà trường như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ngày trực

1

Nguyễn Thị Hồng Duyên

NV Kế toán

0906076882

16/02/2015

(Ngày 28 tết)

2

Nguyễn Thị Hồng Yến

Giáo viên

0973541488

17/02/2015

(Ngày 29 tết)

3

Lê Thị Phiếm

CT Công đoàn

01228255168

18/02/2015

(Ngày 30 tết)

4

Vũ Thị Phương Thảo

Hiệu trưởng

0983841277

19/02/2015

(Ngày 01 tết)

5

Mai Khoa Chung

P.Hiệu trưởng

0948773800

20/02/2015

(Ngày 02 tết)

6

Bùi Thị Diên

Giáo viên

0984675858

21/02/2015

(Ngày 03 tết)

7

Lê Thị Tố Uyên

Giáo viên

01675783868

22/02/2015

(Ngày 04 tết)

8

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên

0974917286

23/02/2015

(Ngày 05 tết)

9

Lê Thị Thanh Huyền

Giáo viên

01262456896

24/02/2015

(Ngày 06 tết)

10

Tăng Thị Hiên

HC-Thư viện

01674043861

25/02/2015

(Ngày 07 tết)

11

Nguyễn Thị Thu Trang

Hành chính

01646649688

26/02/2015

(Ngày 08 tết)

      Trong các ngày nghỉ Tết có công việc cần giải quyết, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ với các đồng chí lãnh đạo của Trường theo lịch công công tác trên.

     Trường Tiểu học Kim Sơn xin thông báo để các cá nhân, đoàn thể biết, liên hệ công tác./.

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                          

 

                                                                                                  Vũ Thị Phương Thảo